Thông báo Triệu tập các đơn vị, địa phương tham gia “Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Chăm lần thứ V tại Phú Yên năm 2019” 

Số/Ký hiệu 3077/TB-BVHTTDL
Ngày ban hành 06/08/2019
Người ký Trịnh Thị Thủy
Trích yếu Thông báo Triệu tập các đơn vị, địa phương tham gia “Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Chăm lần thứ V tại Phú Yên năm 2019” 
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thể loại Thông báo
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác