Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Bảo tồn di tích

Số/Ký hiệu 3213/QÐ-BVHTTDL
Ngày ban hành 24/08/2018
Người ký Nguyễn Ngọc Thiện
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Bảo tồn di tích
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thể loại Quyết định
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác