Ban hành quy định Bảng danh mục hồ sơ, tài liệu và thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu của Tổng cục Thể dục thể thao

Số/Ký hiệu 1725/QÐ-TCTDTT
Ngày ban hành 18/12/2018
Người ký Vương Bích Thắng
Trích yếu Ban hành quy định Bảng danh mục hồ sơ, tài liệu và thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu của Tổng cục Thể dục thể thao
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng cục Thể dục thể thao
Thể loại Quyết định
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác