Luật số 62/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội về Luật Điện ảnh

Số/Ký hiệu 62/2006/QH11
Ngày ban hành 06/06/2012
Người ký
Trích yếu Luật số 62/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội về Luật Điện ảnh
Cơ quan ban hành Quốc hội
Thể loại Luật
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác