Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định  có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi  chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Số/Ký hiệu 01/2012/NÐ-CP
Ngày ban hành 05/06/2012
Người ký
Trích yếu Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định  có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi  chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan ban hành Chính phủ
Thể loại Nghị định
Tài liệu đính kèm

« Quay về

Văn bản khác