Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Trích dẫn Ngày bắt đầu lấy ý kiến Ngày hết hạn lấy ý kiến
Dự thảo Thông tư Quy định về điều kiện chuyên môn trong tổ chức tập luyện và thi đấu môn Golf 08/07/2016 08/09/2016
Dự thảo TCVN và Thuyết minh Dự thảo lĩnh vực Thư viện 06/07/2016 06/09/2016
Dự thảo TCVN Bản phim nhựa lưu trữ - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử 04/07/2016 04/09/2016
Dự thảo Thông tư quy định quy chế về hoạt động của thư viện tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 23/06/2016 23/08/2016
Dự thảo Thông tư quy định quy chế hoạt động của thư viện xã, phường, thị trấn 23/06/2016 23/08/2016
Dự thảo Thông tư quy định quy chế hoạt động của thư viện huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh 23/06/2016 23/08/2016
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP 28/06/2016 28/08/2016
DỰ THẢO THÔNG TƯ Quy định về quản lý và thẩm định nội dung trò chơi điện tử không kết nối mạng internet thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 08/04/2016 08/06/2016
DỰ THẢO Luật du lịch, Báo cáo đánh giá tác động đối với dự thảo Luật du lịch 19/05/2016 19/07/2016
DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt vi phạ 10/05/2016 10/07/2016
DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH về tổ chức và hoạt động của thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15/05/2016 15/07/2016
DỰ THẢO THÔNG TƯ Ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan 28/04/2016 28/06/2016
Thuyết minh Dự thảo TCVN Xà đơn và Xà kép 21/04/2016 21/06/2016
Dự thảo và Thuyết minh xây dựng dự thảo TCVN "Thông tin và Tư liệu-Bộ chỉ số đánh giá hoạt động thư viện" 19/04/2016 19/06/2016
DỰ THẢO THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL và Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL 15/04/2016 15/06/2016