Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Trích dẫn Ngày bắt đầu lấy ý kiến Ngày hết hạn lấy ý kiến
Dự thảo và thuyết minh Dự thảo TCVN Hệ thống quản lý tổ chức sự kiện du lịch - Các yêu cầu và hướng dẫn áp dụng 27/04/2017 27/06/2017
Dự thảo Tờ trình Đề nghị xây dựng Nghị đinh về Quản lý và tổ chức lễ hội 27/04/2017 27/06/2017
Dự thảo Thông tư Quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện, thi đấu môn Võ cổ truyền và môn Vovinam 03/03/2017 03/05/2017
Dự thảo Thông tư Quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Lân Sư Rồng 14/04/2017 14/06/2017
Dự thảo Thông tư Quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Vũ đạo thể thao giải trí 29/03/2017 29/05/2017
Dự thảo Thông tư Quy định một số nội dung về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục thể thao 08/04/2017 08/06/2017
Dự thảo và thuyết minh Dự thảo TCVN Thiết bị bể bơi - Yêu cầu an toàn chung và phương pháp thử 27/03/2017 27/05/2017
Dự thảo Thông tư Quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu Mô tô nước trên biển 27/03/2017 27/05/2017
Dự thảo Quyết định Về chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu 06/03/2017 06/05/2017
Dự thảo Thông tư “Quy định tiêu chí chuyên gia giám định cổ vật” 05/03/2017 05/05/2017
Dự thảo và thuyết minh Dự thảo TCVN Thông tin và Tư liệu - Phương pháp và thủ tục đánh giá tác động của thư viện (xây dựng trên cơ sở chấp nhận ISO 16439:2014) 17/01/2017 17/03/2017
Dự thảo và thuyết minh Dự thảo TCVN Thiết bị thể dục dụng cụ - Xà lệch - Yêu cầu và phương pháp thử an toàn 16/01/2017 16/03/2017
Dự thảo Nghị định quy định về thành lập, hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam 03/01/2017 03/03/2017
Dự thảo Thông tư quy định về quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình 19/12/2016 19/02/2017
Dự thảo V/v góp ý Quy chế phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 20/12/2016 28/12/2016