Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Trích dẫn Ngày bắt đầu lấy ý kiến Ngày hết hạn lấy ý kiến
DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh 19/09/2011 19/11/2011
DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH Quy định tổ chức lễ Quốc tang trong trường hợp thiên tai, thảm họa đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại lớn tính mạng, của cải của nhân dân 15/10/2011 15/12/2011
DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH Về công tác gia đình 12/10/2011 12/12/2011
DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH Quy định tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức 16/08/2011 16/10/2011
DỰ THẢO THÔNG TƯ Quy định về cơ sở giám định cổ vật 06/09/2011 06/11/2011
DỰ THẢO THÔNG TƯ Quy định về khen thưởng và hoàn trả thiệt hại về tài sản cho người trực tiếp tham gia hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình 05/09/2011 05/11/2011
DỰ THẢO THÔNG TƯ Hướng dẫn thu nhập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình 01/09/2011 01/11/2011
DỰ THẢO THÔNG TƯ Quy định về việc công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương 22/07/2011 22/09/2011
DỰ THẢO và THUYẾT MINH tiêu chuẩn quốc gia về "Tàu thủy lưu trú du lịch - Xếp hạng" 25/08/2011 25/10/2011
DỰ THẢO THÔNG TƯ Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ 22/08/2011 22/10/2011
DỰ THẢO THÔNG TƯ Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động quần vợt 22/08/2011 22/10/2011
DỰ THẢO THÔNG TƯ Quy định hoạt động nhiếp ảnh 08/08/2011 08/09/2011
DỰ THẢO ĐỀ ÁN Phát triển Văn hóa Đọc trong cộng đồng Giai đoạn 2011 – 2020, tầm nhìn 2030 18/07/2011 18/09/2011
DỰ THẢO THÔNG TƯ Quy định tổ chức và hoạt động của các Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở nước ngoài 01/07/2011 01/09/2011
DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH Quy định về tổ chức các ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; nghi lễ đối ngoại và đón tiếp khách nước ngoài 29/04/2011 29/06/2011