Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Trích dẫn Ngày bắt đầu lấy ý kiến Ngày hết hạn lấy ý kiến
DỰ THẢO kết quả pháp điển đề mục "Di sản văn hóa" 25/09/2015 25/11/2015
DỰ THẢO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trong hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch 01/10/2015 01/12/2015
DỰ THẢO Thuyết minh tiêu chuẩn quốc gia 24/09/2015 24/11/2015
DỰ THẢO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục thẩm định nhập khẩu tự động vào Việt Nam đối với đồ chơi trẻ em thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 11/09/2015 11/11/2015
Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở tổ chức hoạt động thể thao lặn biển giải trí 10/07/2015 10/09/2015
DỰ THẢO THÔNG TƯ Thay thế Thông tư số 03/2012/TT-BVHTTDL 11/09/2015 11/11/2015
DỰ THẢO THÔNG TƯ Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Yoga 03/09/2015 03/11/2015
DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế về việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời hạn để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu, hoặc bảo quản 10/09/2015 10/11/2015
DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH Quy định về bảo vệ và quản lý bền vững di sản thế giới ở Việt Nam 10/09/2015 10/11/2015
DỰ THẢO THÔNG TƯ Quy định về hoạt động Ô tô địa hình 26/08/2015 26/10/2015
DỰ THẢO Thuyết minh TCVN "Thiết bị luyện tập tại chỗ - Yên cầu an toàn chung và phương pháp thử" 26/08/2015 26/10/2015
DỰ THẢO ĐỀ ÁN KIỂM KÊ, SƯU TẦM, BẢO QUẢN, TRƯNG BÀY, TUYÊN TRUYỀN DI SẢN VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG ĐIỂN HÌNH CỦA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 2015 – 2020 05/08/2015 05/10/2015
DỰ THẢO Quyết định Phê duyệt Chương trình Quốc gia về giáo dục đời sống gia đình giai đoạn 2016 - 2020 07/08/2015 07/10/2015
DỰ THẢO Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống bạo lực gia đình 07/08/2015 07/10/2015
DỰ THẢO Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạ 06/08/2015 06/10/2015