Dự thảo Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 09/05/2018 Ngày hết hạn lấy ý kiến: 08/07/2018

File dự thảo góp ý

CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả