Dự thảo Thông tư Quy định hạn chế diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 24/04/2018 Ngày hết hạn lấy ý kiến: 24/06/2018

File dự thảo góp ý

CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả