Dự thảo TCVN xin ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hệ thống quản lý, sự kiện bền vững các yêu cầu áp dụng trong lĩnh vực Du lịch, Thuyết minh tiêu chuẩn quốc gia

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 24/04/2018 Ngày hết hạn lấy ý kiến: 24/06/2018

File dự thảo góp ý

CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả