Dự thảo Nghị định Quy định tiêu chuẩn, quy trình công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; Bằng chứng nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 06/04/2018 Ngày hết hạn lấy ý kiến: 06/06/2018

File dự thảo góp ý

CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả