Danh sách Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực DSVHPVT lần thứ Hai’ do Hội đồng thành phố Cần Thơ gửi Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 04/04/2018 Ngày hết hạn lấy ý kiến: 24/04/2018

File dự thảo góp ý

CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả