Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng về văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030 bằng ngân sách Nhà nước

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 02/11/2017 Ngày hết hạn lấy ý kiến: 29/12/2017

File dự thảo góp ý

CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả