Dự thảo Nghị định Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 25/10/2017 Ngày hết hạn lấy ý kiến: 25/12/2017

File dự thảo góp ý

CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả