Dự thảo Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch năm 2017

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 23/10/2017 Ngày hết hạn lấy ý kiến: 23/12/2017

File dự thảo góp ý

CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả