Dự thảo Nghị định Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống của các bộ, ngành, địa phương

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 09/10/2017 Ngày hết hạn lấy ý kiến: 09/12/2017

File dự thảo góp ý

CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả