Dự thảo Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật phần mỹ thuật tượng đài, phù điêu

Tải về file dự thảo góp ý: Tại đây

« Quay lại

Các ý kiến đóng góp (0 ý kiến đóng góp)

Chưa có ý kiến đóng góp