Dự thảo đề nghị xây dựng Luật Điện ảnh

Tải về file dự thảo góp ý: Tại đây

« Quay lại

Các ý kiến đóng góp (1 ý kiến đóng góp)

Trần Việt Hoa Công ty Cổ Phần Phim Thiên Ngân
Góp ý về dự thảo đề nghị xây dựng Luật Điện Ảnh (sửa đổi) theo file đính kèm
23/07/2019