Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

Tải về file dự thảo góp ý: Tại đây

« Quay lại

Các ý kiến đóng góp (0 ý kiến đóng góp)

Chưa có ý kiến đóng góp