Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định nội dung triển lãm

Tải về file dự thảo góp ý: Tại đây

« Quay lại

Các ý kiến đóng góp (0 ý kiến đóng góp)

Chưa có ý kiến đóng góp