HÌNH ẢNH - PHÓNG SỰ ẢNH

Hàng trăm nghệ sĩ xiếc diễu hành trên phố đi bộ hồ Gươm

Truyền hình văn hóa, thể thao và du lịch

 

Cơ sở dữ liệu ngành