phổ biến pháp luật phổ biến pháp luật

tin về văn bản phổ biến pháp luật tin về văn bản phổ biến pháp luật

Hội nghị phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

28/05/2014 | 17:05 PM
Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Quyết định của...

Biên soạn và xuất bản cuốn sách “Hỏi, đáp pháp luật về quảng cáo”

14/04/2014 | 04:56 PM
Bộ VHTTDL đã ban hành các Quyết định số 1069, 1070/QĐ-BVHTTDL ngày 10/4 về việc biên soạn và xuất bản cuốn...

Bảo đảm tính thực thi các văn bản quy phạm pháp luật của ngành VHTTDL

27/03/2014 | 10:13 AM
Ngày 11/3/2014, Bộ VHTTDL đã có Báo cáo số 41/BC-BVHTTDL gửi Bộ Tư pháp về việc báo cáo tình hình triển...

Bộ VHTTDL tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013

26/03/2014 | 04:50 PM
Ngày 10/3, Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 với các nội dung:...

Nghị định quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình

26/11/2013 | 09:12 AM
(VP) – Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong...

Tổ chức Hội nghị - Hội thảo tập huấn công tác pháp chế và quán triệt các VBQPPL mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, TDTT và du lịch

14/11/2013 | 01:31 PM
(VP) – Bộ VHTTDL đã giao Vụ Pháp chế tổ chức Hội nghị - Hội thảo tập huấn công tác pháp chế và quán triệt...