phổ biến pháp luật phổ biến pháp luật

tin về văn bản phổ biến pháp luật tin về văn bản phổ biến pháp luật

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 25/8/2014 của Ban Bí thư

19/08/2014 | 16:51 PM
Ngày 12/8, Bộ VTTDL đã có Công văn số 2693/BVHTTDL-PC yêu cầu các Nhà xuất bản thuộc Bộ xây dựng báo cáo...

Kiểm tra, đánh giá thi hành văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát TTHC tại địa phương

12/08/2014 | 04:46 PM
Từ ngày 05-09/8/2014, Đoàn kiểm tra của Bộ VHTTDL do Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Hoàng Minh Thái làm trưởng...

Kiểm tra, đánh giá tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật tại Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận và Ninh Thuận

23/07/2014 | 06:58 PM
Thực hiện Quyết định số 2026/QĐ-BVHTTDL ngày 27/6/2014 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc thành lập đoàn kiểm...

Hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

14/07/2014 | 02:32 PM
Trong hai ngày từ 10-11/7/2014 tại Thái Nguyên, Vụ Pháp chế (Bộ VHTTDL) đã phối hợp với Bảo tàng Văn hóa...

Rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Hiến pháp năm 2013 và thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW

08/07/2014 | 05:52 PM
Ngày 7/7/2014, tại Hà Nội, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đã có buổi làm việc với Vụ Pháp chế để nghe báo cáo về...

Quy định điều kiện hoạt động chuyên môn của cơ sở tổ chức Bắn súng thể thao

27/06/2014 | 09:46 AM
Bộ VHTTDL vừa ban hành Thông tư số 06/2014/TT-BVHTTDL quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ...

Triển khai hợp nhất các văn bản quy phạm pháp luật

20/06/2014 | 11:20 AM
Thực hiện Pháp lệnh số 01/2012/UBTVQH13 ngày 22/3/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc hợp nhất văn...

Triển khai kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án thể chế hóa Nghị quyết Trung ương 9 Khóa XI

20/06/2014 | 11:14 AM
Sáng ngày 19/6/214, Bộ VHTTDL đã tổ chức cuộc họp triển khai Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật...

Góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật giám định tư pháp và Nghị định 85/2013/NĐ-CP

19/06/2014 | 04:56 PM
Thực hiện kế hoạch công tác Pháp chế năm 2014 về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, sáng ngày 18/6/2014...

Ký kết ban hành thông tư liên tịch về thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo

29/05/2014 | 04:15 PM
Chiều 28/5 tại Hà Nội, Bộ VHTTDL và Bộ Nội vụ đã ký kết ban hành Thông tư liên tịch quy định về thực hiện...