phổ biến pháp luật phổ biến pháp luật

tin về văn bản phổ biến pháp luật tin về văn bản phổ biến pháp luật

Tọa đàm về dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trong hoạt động VHTTDL

30/09/2015 | 15:54 PM
Kế hoạch tổ chức Tọa đàm về dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia...

Ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước

26/08/2015 | 10:02 AM
Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 33/2015/TT-BCA ngày 20.7.2015 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị...

Quy định hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện

13/12/2014 | 08:41 AM
Thông tư số 20/2014/TT-BVHTTDL quy định hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện được...

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo

11/12/2014 | 05:00 PM
Ngày 10/12, Bộ VHTTDL đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo.

Ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục thể thao

11/12/2014 | 08:12 AM
Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 của Bộ VHTTDL về ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính...

Quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL

11/12/2014 | 08:09 AM
Bộ VHTTDL đã ban hành Thông tư số 17/2014/TT-BVHTTDL quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính...

Ban hành Thông tư quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện

11/12/2014 | 08:04 AM
Ngày 08/12, Bộ VHTTDL đã ban hành Thông tư số 18/2014/TT-BVHTTDL quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp...

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

28/10/2014 | 05:13 PM
Bộ VHTTDL và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư Liên tịch số 144/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL gồm 3 Chương, 8 điều...

Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch

24/10/2014 | 06:13 PM
Bộ VHTTDL đã ban hành Thông tư số 09/2014/TT-BVHTTDL quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong Ngành...

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức phổ biến Hiến pháp năm 2013

09/10/2014 | 01:16 PM
Để việc triển khai thi hành Hiến pháp có hiệu quả, chiều 08/10/2014, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại...