Tin nổi bật Tin nổi bật

Quảng Ngãi: Hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2019
20/08/2018 | 16:15 PM

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Công văn số 4863/UBND-KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh về việc đề cử hoạt động tham gia sự kiện Năm du lịch quốc gia 2019.

Ảnh minh họa (nguồn: Báo Khánh Hòa)

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trực tiếp đề cử chương trình, hoạt động tham gia vào chuỗi sự kiện Năm du lịch quốc gia 2019 tại Khánh Hòa.

Theo kế hoạch, Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2019 sẽ được tổ chức trong tháng 5/2019, cùng thời điểm khai mạc Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa, với các sự kiện nổi bật.

Năm Du lịch quốc gia là sự kiện văn hóa-kinh tế-xã hội tiêu biểu, có quy mô tầm quốc gia và quốc tế, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và của nhân dân về sự phát triển du lịch gắn với phát triển bền vững.

Đây cũng là cơ hội để tỉnh Khánh Hòa giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và các sản phẩm du lịch đặc sắc nhằm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến Nha Trang-Khánh Hòa, tạo ra sự đột phá về du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trong những năm tiếp theo.

Qua đó, tăng cường liên kết phát triển du lịch các tỉnh, thành phố; tăng cường hợp tác các địa phương khác trong nước và các quốc gia trên thế giới nhằm thúc đẩy hội nhập quốc tế, tạo điều kiện thu hút mạnh mẽ các nguồn lực để phát triển du lịch, nâng cao vị thế, hình ảnh đất nước con người Việt Nam nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng.

Lan Anh (t/h)