tra cứu thủ tục hành chính tra cứu thủ tục hành chính

Cấp
Cơ quan thực hiện
Nhóm văn bản
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đối với doanh nghiệp đưa khách du lịch ra nước ngoài và đưa khách du lịch vào Việt Nam Tổng cục Du lịch Du lịch
2 Thủ tục thu hồi giấy phép trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế Tổng cục Du lịch Du lịch
3 Thủ tục đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế Tổng cục Du lịch Du lịch
4 Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế Tổng cục Du lịch Du lịch
5 Thủ tục cấp giấy phép thành lập chi nhánh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam Tổng cục Du lịch Du lịch
6 Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập chi nhánh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam Tổng cục Du lịch Du lịch
7 Thủ tục cấp lại giấy phộp thành lập chi nhỏnh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp: a) Thay đổi tờn gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước sang một nước khỏc; b) Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh đến một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác; c) Thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài; d) Thay đổi địa điểm của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong phạm vi nước nơi doanh nghiệp thành lập. Tổng cục Du lịch Du lịch
8 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập chi nhánh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp giấy phộp thành lập chi nhánh bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu huỷ Tổng cục Du lịch Du lịch
9 Thủ tục gia hạn giấy phép thành lập chi nhánh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam Tổng cục Du lịch Du lịch
10 Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 3 sao cho khách sạn, làng du lịch Tổng cục Du lịch Du lịch
11 Thủ tục thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 3 sao cho khách sạn, làng du lịch Tổng cục Du lịch Du lịch
12 Thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 4 sao, 5 sao cho khách sạn, làng du lịch Tổng cục Du lịch Du lịch
13 Thủ tục thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 4 sao, 5 sao cho khách sạn, làng du lịch Tổng cục Du lịch Du lịch
14 Thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng cao cấp cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch Tổng cục Du lịch Du lịch
15 Thủ tục thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng cao cấp cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch Tổng cục Du lịch Du lịch
16 Thủ tục cấp Thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan Cục Bản quyền tác giả Văn hóa
17 Thủ tục cấp Thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan Cục Bản quyền tác giả Văn hóa
18 Thủ tục cấp lại Thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan Cục Bản quyền tác giả Văn hóa
19 Thủ tục cấp bản kết quả đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ giám định quyền tác giả, quyền liên quan Cục Bản quyền tác giả Văn hóa
20 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan Cục Bản quyền tác giả Văn hóa