tra cứu thủ tục hành chính tra cứu thủ tục hành chính

Cấp
Cơ quan thực hiện
Nhóm văn bản
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Văn hóa
2 Thủ tục cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Văn hóa
3 Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Văn hóa
4 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Cục Di sản Văn hoá Văn hóa
5 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Cục Di sản Văn hoá Văn hóa
6 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Cục Di sản Văn hoá Văn hóa
7 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Cục Di sản Văn hoá Văn hóa
8 Thủ tục thẩm định sản phẩm quảng cáo theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân Cục Văn hoá cơ sở Văn hóa
9 Thủ tục tiếp nhận thông báo của chủ trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa
10 Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa
11 Thủ tục giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở Trung ương Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa
12 Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa
13 Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa
14 Thủ tục xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học, nghệ thuật Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa
15 Xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa
16 Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa
17 Thủ tục đăng cai tổ chức Đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới; giải vô địch từng môn thể thao khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam; Đại hội thể dục thể thao toàn quốc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thể dục Thể thao
18 Thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch quốc gia, giải trẻ quốc gia hàng năm từng môn thể thao Liên đoàn thể thao quốc gia Thể dục Thể thao
19 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đưa khách du lịch vào Việt Nam Tổng cục Du lịch Du lịch
20 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đưa khách du lịch ra nước ngoài Tổng cục Du lịch Du lịch