tra cứu thủ tục hành chính tra cứu thủ tục hành chính

Cấp
Cơ quan thực hiện
Nhóm văn bản
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục tiếp nhận thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa
2 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa
3 Thủ tục cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa
4 Thủ tục cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa
5 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa
6 Thủ tục cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa
7 Thủ tục cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa
8 Thủ tục thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa
9 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa
10 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vũ trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa
11 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức lễ hội Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa
12 Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Ban chỉ đạo cấp huyện hoạc Ban Chấp hành Công đoàn Văn hóa
13 Thủ tục công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Ban chỉ đạo cấp huyện hoạc Ban Chấp hành Công đoàn Văn hóa
14 Thủ tục tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa
15 Thủ tục thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa
16 Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Văn hóa
17 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Văn hóa
18 Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa
19 Thủ tục giám định văn hoá phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa
20 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 20.000 bản trở lên Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Văn hóa