tra cứu thủ tục hành chính tra cứu thủ tục hành chính

Cấp
Cơ quan thực hiện
Nhóm văn bản
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể Cục Di sản Văn hoá Văn hóa
2 Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể Cục Di sản Văn hoá Văn hóa
3 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim Cục Điện ảnh Văn hóa
4 Thủ tục cấp giấy phép cho tổ chức trong nước hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim với tổ chức, cá nhân nước ngoài Cục Điện ảnh Văn hóa
5 Thủ tục tổ chức chiếu, giới thiệu phim nước ngoài tại Việt Nam Cục Điện ảnh Văn hóa
6 Thủ tục tổ chức những ngày phim Việt Nam ở nước ngoài Cục Điện ảnh Văn hóa
7 Thủ tục cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam Cục Điện ảnh Văn hóa
8 Thủ tục cho phép thành lập văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh Việt Nam tại nước ngoài Cục Điện ảnh Văn hóa
9 Thủ tục cho phép tổ chức liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề Cục Điện ảnh Văn hóa
10 Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim (- Phim truyện do cơ sở điện ảnh trong cả nước sản xuất hoặc nhập khẩu (trừ trường hợp do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép theo khoản 3 Điều 18 Nghị định số 54/2010/NĐ-CP); - Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc Trung ương sản xuất hoặc nhập khẩu; - Phim được sản xuất từ việc hợp tác, cung cấp dịch vụ sản xuất, liên doanh sản xuất với tổ chức, cá nhân nước ngoài) Cục Điện ảnh Văn hóa
11 Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật (thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Văn hóa
12 Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Văn hóa
13 Thủ tục thỏa thuận cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Văn hóa
14 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Văn hóa
15 Thủ tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm) Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Văn hóa
16 Thủ tục cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm) Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Văn hóa
17 Thủ tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm) Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Văn hóa
18 Thủ tục tiếp nhận thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi liên hoan (thẩm quyền của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm) Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Văn hóa
19 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc Trung ương Cục Nghệ thuật biểu diễn Văn hóa
20 Thủ tục Cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc cơ quan Trung ương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang Cục Nghệ thuật biểu diễn Văn hóa