Tra cứu thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp quy mô vùng, ngành, đoàn thể Trung ương và người mẫu quy mô toàn quốc 
Loại thủ tục Bản quyền tác giả 
Cơ quan thực hiện Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Nghệ thuật biểu diễn.
 
Trình tự thực hiện
Tổ chức đề nghị cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp quy mô vùng, ngành, đoàn thể Trung ương và người mẫu toàn quốc gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp Giấy phép. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 
Cách thức thực hiện
Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Cục Nghệ thuật biểu diễn.
 
Thành phần số lượng hồ sơ
Thành phần hồ sơ:

1. 01 đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức cuộc thi (Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012);

2. 01 đề án tổ chức cuộc thi gồm các nội dung sau:

Tên cuộc thi thể hiện bằng tiếng Việt (Trường hợp tên cuộc thi có sử dụng tiếng nước ngoài thì viết tên bằng tiếng Việt trước, tên nước ngoài sau).

Mục đích, ý nghĩa của cuộc thi.

Thể lệ cuộc thi quy định rõ điều kiện, tiêu chí của thí sinh dự thi.

Nội dung, trình tự tổ chức, thời gian và địa điểm tổ chức cuộc thi.

Danh hiệu, cơ cấu giải thưởng, giá trị giải thưởng và thời gian trao giải.

Trách nhiệm và quyền lợi của người tổ chức, thí sinh dự thi và thí sinh đạt giải.

Dự kiến thành phần Ban Chỉ đạo.

Dự kiến danh sách Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Quy chế hoạt động.

Dự kiến kinh phí tổ chức cuộc thi.

Đơn đăng ký dự thi của thí sinh (Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013).

3. 01 văn bản đồng ý của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, nơi dự định tổ chức cuộc thi.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
 
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
Đối tượng thực hiện Tổ chức. 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định. 
Lệ phí Không 
Phí  
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu trong nước (Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012).
 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Tổ chức Việt Nam có chức năng hoạt động văn hóa, nghệ thuật.
 
Cơ sở pháp lý
Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2013;

Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. Có hiệu lực từ ngày 15/3/2013.