Tra cứu thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thủ tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm) 
Loại thủ tục Bản quyền tác giả 
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 
Trình tự thực hiện
- Tổ chức đề nghị tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh trong các trường hợp dưới đây nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 (một) bộ hồ sơ đăng ký đến Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm:

+ Thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh quốc tế tại Việt Nam.

+ Thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh có quy mô toàn quốc.

+ Thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh có quy mô toàn ngành.

+ Thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh do tổ chức nước ngoài tổ chức có danh nghĩa đại diện cho một nước hoặc có sự phối hợp của nhiều nước.

+ Thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh do tổ chức quốc tế tổ chức.

- Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm có công văn phúc đáp.

- Sau khi được sự đồng ý của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, nếu có thay đổi một trong các nội dung đã đăng ký, tổ chức đề nghị tổ chức cuộc thi, liên hoan phải làm lại thủ tục đăng ký.

- Tổ chức nhận công văn phúc đáp tại Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm hoặc qua đường bưu điện.
 
Cách thức thực hiện
Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
 
Thành phần số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:

a) Đơn đề nghị tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2012).

b) Thể lệ cuộc thi hoặc nội dung chi tiết chương trình liên hoan, trong đó nêu rõ đơn vị tổ chức, đơn vị phối hợp, ban tổ chức, mục đích tổ chức, thời gian tổ chức, địa điểm tổ chức, nội dung, đối tượng tham gia, điều kiện tham gia, giải thưởng (nếu có);

c) Danh sách dự kiến ban giám khảo bao gồm ít nhất 2/3 thành viên là nhà nhiếp ảnh có uy tín và trình độ chuyên môn cao.

- Số lượng hồ sơ: Một (01) bộ.
 
Thời hạn giải quyết
07 (bảy) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 
Đối tượng thực hiện Tổ chức 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Công văn phúc đáp. 
Lệ phí Không 
Phí  
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Đơn đề nghị tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2012). 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không 
Cơ sở pháp lý
Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh. Có hiệu lực từ ngày 10/02/2013.