Tra cứu thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thủ tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm) 
Loại thủ tục Bản quyền tác giả 
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 
Trình tự thực hiện
- Tổ chức, cá nhân tổ chức triển lãm trong các trường hợp dưới đây nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp phép đến Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm:

+ Triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh quy mô đại diện cho quốc gia hoặc nhiều quốc gia.

+ Triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh có quy mô toàn quốc.

+ Triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh có quy mô toàn ngành.

+ Triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh do tổ chức nước ngoài tổ chức có danh nghĩa đại diện cho một quốc gia hoặc có sự phối hợp của nhiều quốc gia.

+ Triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh do tổ chức quốc tế tổ chức.

- Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm cấp giấy phép.

- Trường hợp cần thành lập Hội đồng thẩm định thì thời hạn cấp giấy phép được phép kéo dài nhưng không quá 10 (mười) ngày làm việc.

- Cá nhân, tổ chức nhận giấy phép tại Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

- Sau khi được cấp phép, nếu có thay đổi một trong các nội dung ghi trong giấy phép, tổ chức, cá nhân tổ chức triển lãm phải làm lại thủ tục cấp phép.
 
Cách thức thực hiện
Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
 
Thành phần số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2012).

b) Danh sách tác phẩm nhiếp ảnh bằng tiếng Việt (ghi rõ số thứ tự tác phẩm, tên tác phẩm, tên tác giả, chất liệu, kích thước, số lượng),

c) Ảnh mẫu đúng với ảnh sẽ triển lãm về nội dung, chú thích và được in trên giấy kích thước nhỏ nhất là 10 x 15cm hoặc ghi vào đĩa CD (file ảnh kích thước 10 x 15cm, độ phân giải 300 dpi).

d) Bản sao các giấy tờ sau:

- Giấy chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng (đối với cá nhân Việt Nam).

- Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với cá nhân là người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài).

Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, khi nộp mang theo bản gốc để đối chiếu; trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện, nộp bản sao có công chứng hoặc chứng thực.

đ) Đối với các tác phẩm nhiếp ảnh khỏa thân lộ rõ danh tính còn phải có văn bản thỏa thuận giữa người chụp ảnh và người được chụp ảnh về nội dung chụp và phạm vi công bố tác phẩm.

- Số lượng hồ sơ: Một (01) bộ.
 
Thời hạn giải quyết
- Thời hạn giải quyết:  07 (bảy) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trường hợp cần thành lập Hội đồng thẩm định thì thời hạn tối đa là 10 (mười) ngày làm việc.
 
Đối tượng thực hiện
Cá nhân, tổ chức
 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam.
 
Lệ phí
Nộp lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính tại thời điểm cấp phép.
 
Phí  
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Đơn đề nghị cấp Giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2012).
 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không 
Cơ sở pháp lý
Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh. Có hiệu lực từ ngày 10/02/2013.