Tra cứu thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thủ tục cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 
Loại thủ tục Bản quyền tác giả 
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.
 
Trình tự thực hiện
- Tổ chức, cá nhân tổ chức trại sáng tác điêu khắc có sự tham gia của tổ chức, cá nhân nước ngoài gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép, trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.
 
Cách thức thực hiện
Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 
Thành phần số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép (mẫu số 9 ban hành kèm theo Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật);

2. Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

3. Thể lệ.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
 
Thời hạn giải quyết
07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
 
Đối tượng thực hiện
Tổ chức, cá nhân.
 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc hoặc văn bản trả lời.
 
Lệ phí Không 
Phí  
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc.
 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ quan, tổ chức Việt Nam đề nghị cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc, phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có chức năng hoạt động văn hóa nghệ thuật;

- Có đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Có thể lệ tổ chức trại sáng tác điêu khắc.
 
Cơ sở pháp lý
Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật.