Tra cứu thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thủ tục thỏa thuận cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng 
Loại thủ tục Bản quyền tác giả 
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 
Trình tự thực hiện
- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng trong các trường hợp dưới đây gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 02 bộ hồ sơ xin ý kiến thỏa thuận đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

+ Công trình tượng đài, tranh hoành tráng cấp quốc gia;

+ Công trình tượng đài, tranh hoành tráng về Chủ tịch Hồ Chí Minh;

+ Công trình tượng đài, tranh hoành tráng xây dựng trong khu di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được Nhà nước xếp hạng.

- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản trả lời.
 
Cách thức thực hiện Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
Thành phần số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:

1. Văn bản đề nghị;

2. Tóm tắt Đề án.

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).
 
Thời hạn giải quyết
20 ngày, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
 
Đối tượng thực hiện
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Văn bản trả lời.
 
Lệ phí Không 
Phí  
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không 
Cơ sở pháp lý Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật.