thông tin trao đổi thông tin trao đổi

Chiến lược phát triển ngành công nghiệp điện ảnh Scotland (Anh) giai đoạn 2014-2017

05/08/2016 | 14:44 PM
Chiến lược phát triển ngành công nghiệp điện ảnh giai đoạn 2014-2017 nhằm mở cửa tiềm năng, nắm lấy mục...

Chiến lược phát triển văn hóa 2010-2020 của khu vực Thái Bình Dương

29/07/2016 | 08:42 AM
Chiến lược Văn hóa khu vực này là kết quả của quá trình hợp tác lâu dài trên khắp Thái Bình Dương. Trên...

Nhạc sĩ Văn Cao và "bản hùng ca bất tử"

18/07/2016 | 12:33 PM
Vượt qua thời gian và những qui định mang tính giới hạn của hoạt động sáng tác, lưu giữ và phổ biến tác...

Chiến lược phát triển ngành công nghiệp âm nhạc của Bắc Ailen

15/07/2016 | 06:00 PM
Chiến lược phát triển ngành công nghiệp âm nhạc của Bắc Ailen nhằm hỗ trợ kinh doanh, phát triển kỹ năng và...

Chiến lược phát huy tính sáng tạo nghệ thuật và sự tham gia vào đời sống văn hóa của Pháp

08/07/2016 | 08:48 AM
Bộ Văn hóa Pháp cùng các sở, ban ngành văn hóa khu vực hỗ trợ tài chính và tư vấn về chuyên môn, các vấn đề...

Chiến lược phát triển tổng thể ngành văn hoá Trung Quốc

04/07/2016 | 02:05 PM
Việc xây dựng Chiến lược phát triển tổng thể ngành văn hoá là nhằm cụ thể hóa, thể chế hóa các quan điểm...

Quan điểm của Tổng cục Du lịch về vụ hướng dẫn viên Trung Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam

03/07/2016 | 06:47 PM
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Ngô Hoài Chung đã có cuộc trao đổi với Cổng thông tin điện tử của Bộ...

Chiến lược phát triển sáng tạo nghệ thuật và văn hóa của Châu Âu đến năm 2020

29/06/2016 | 06:09 PM
Chiến lược phát triển sáng tạo nghệ thuật và văn hóa đến năm 2020 là nguồn sáng tạo gắn kết xã hội và thúc...

Chiến lược phát triển sáng tạo nghệ thuật và văn hóa của Châu Âu đến năm 2020

29/06/2016 | 06:09 PM
Chiến lược phát triển sáng tạo nghệ thuật và văn hóa đến năm 2020 là nguồn sáng tạo gắn kết xã hội và thúc...

Gỡ được nhiều vấn đề “lịch sử để lại” trong chế độ đãi ngộ nghệ sĩ

24/06/2016 | 05:59 PM
Thông tư liên tịch Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nghệ thuật...