thông tin trao đổi thông tin trao đổi

Chính sách ngoại giao văn hóa của Nhật Bản

23/02/2017 | 15:01 PM
Ngoại giao văn hóa từ lâu được coi là “sức mạnh mềm” hay “quyền lực mềm”, giữ một vị trí quan trọng trong...

Xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam

31/01/2017 | 01:37 PM
Theo các nhà nghiên cứu, kiến thức con người thu nhận từ trong các nhà trường chỉ chiếm 25%, để sống và làm...

Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Biểu tượng trường tồn tinh hoa văn hóa Việt

26/01/2017 | 01:11 PM
Văn Miếu - Quốc Tử Giám là một trong những quần thể xây dựng lâu đời và quan trọng bậc nhất tại Hà Nội....

Vương Quốc Anh: Luật pháp trong lĩnh vực văn hóa

05/01/2017 | 02:35 PM
Vương Quốc Anh được hình thành từ 4 nước riêng biệt là England, Wales, Scotland và Bắc Ireland, và mỗi nước...

Nhiều thách thức trong việc thực thi Quyền tác giả và Quyền liên quan tại Việt Nam

28/12/2016 | 03:39 PM
Thói quen xài chùa, dùng miễn phí nhiều năm qua đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc thực thi hệ thống pháp luật...

Khẳng định vai trò của Quyền tác giả đối với sự phát triển văn hóa và kinh tế

23/12/2016 | 08:47 AM
Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nói chung quyền tác giả và quyền liên quan nói riêng đã và đang trở thành những...

Canada: Chính sách sưu tầm của Bảo tàng Nova Scotia

06/12/2016 | 03:45 PM
Chính sách sưu tầm của Bảo tàng Nova Scotia là cung cấp các tiêu chuẩn và tính nhất quán cho việc lựa chọn,...

Kế hoạch phát triển di sản tự nhiên của Pháp

15/11/2016 | 09:36 AM
Ủy ban Di sản thế giới phác họa kế hoạch di sản tự nhiên với sự hỗ trợ tài chính từ Quỹ Tín thác Hà Lan tại...

Tiêu chuẩn trong công tác bảo tồn các địa danh lịch sử tại Canada

28/10/2016 | 08:55 AM
Chính phủ Canada đóng vai trò quan trọng trong vấn đề di sản văn hoá, được thể hiện rõ qua việc thành lập...

Chiến lược quảng bá du lịch 2012-2015 của ASEAN

11/10/2016 | 09:34 AM
Chiến lược quảng bá du lịch ASEAN 2012-2015 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tận dụng các nguồn lực sẵn có...