thông tin trao đổi thông tin trao đổi

Phép cộng cơ học – Bài toán có cần thiết nên làm?

31/08/2018 | 15:56 PM
Xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời đã và đang là một nhu cầu thiết yếu của mỗi người dân trong xã...

Xây dựng thương hiệu liên hoan phim Hà Nội: Cần sự phối hợp đồng bộ

29/08/2018 | 08:38 AM
Còn quá sớm để khẳng định Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội có thể trở thành một  “Cannes” phiên bản Việt trong...

Sẽ có những quy định riêng đối với việc tu bổ di tích từ nguồn xã hội hóa?

14/08/2018 | 03:00 PM
Bảo tồn và phát huy các giá trị di tích trên địa bàn Thủ đô là vấn đề không dễ dàng. Bên cạnh những chuyển...

Những vướng mắc trong công tác quản lý và bảo tồn di tích tại Hà Nội 

11/08/2018 | 11:18 AM
Hà Nội hiện là địa phương có nhiều di tích lịch sử văn hóa nhất cả nước. Đây vừa là tiềm năng đồng thời là...

Trả lời bạn đọc về việc thực hiện quảng cáo trên bảng quảng cáo

24/07/2018 | 04:38 PM
Ngày 23/7, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) có công văn số 497/VHCS-QLHĐQC gửi Ban Biên...

Sách cũ, tri thức mới

05/07/2018 | 11:10 AM
Nói đến sách cũ người ta thường liên tưởng đến những cuốn sách đã cũ sờn, không lành lặn. Tuy nhiên, sự...

Đạo đức xã hội và trách nhiệm của mỗi người: Lan tỏa các thông điệp từ nghệ thuật

03/07/2018 | 08:58 AM
Cần thiết phải xây dựng và củng cố hệ thống các quy tắc đạo đức trong tất cả ngành nghề, lĩnh vực của đời...

Bài 3: Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình truyền thống Việt Nam

30/06/2018 | 03:00 PM
Nhằm phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trong mỗi gia đình Việt Nam, góp phần phát triển...

Công tác lý luận phê bình văn học nghệ thuật: Hạnh phúc được tính bằng niềm tin không phải tiền

30/06/2018 | 10:11 AM
Văn hóa nghệ thuật là yếu tố nhạy cảm và tinh tế nhất của văn hóa, là nhu cầu thiết yếu thể hiện khát vọng...

Bài 2: Gia đình Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

28/06/2018 | 09:00 AM
Những gia đình Việt Nam truyền thống tồn tại nhiều năm trong lịch sử, nó thách thức cả Nho giáo, thách thức...