thông tin trao đổi thông tin trao đổi

Tìm kiếm tài năng trẻ cho nghệ thuật xiếc Việt

05/12/2018 | 16:00 PM
Với mục tiêu tìm kiếm tài năng trẻ cho nghệ thuật xiếc, Cuộc thi Tài năng diễn viên xiếc toàn quốc 2018...

Sự ủng hộ của cấp ủy Đảng và Chính quyền cho hoạt động công đoàn với 8 chữ vàng: Chìa khóa cho mọi thành công

28/11/2018 | 08:30 AM
Từ thực tiễn tham gia công tác công đoàn Bộ VHTTDL những năm tháng qua, tôi đã rút ra được một vài kinh...

Hãy giữ lấy Thư viện huyện Côn Đảo

21/11/2018 | 07:30 AM
Thư viện huyện Côn Đảo là đơn vị sự nghiệp văn hóa thông tin, trực thuộc UBND huyện Côn Đảo được thành lập...

Trả lời bạn đọc về việc đăng kí giấy phép quảng cáo online và offline thuộc lĩnh vực Nha khoa

13/11/2018 | 02:10 PM
Cục Văn hóa cơ sở vừa có Văn bản số 780/VHCS-QLHĐQC gửi Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL về...

Cộng đồng giữ vai trò then chốt trong bảo tồn giá trị văn hóa phi vật thể

12/11/2018 | 08:28 AM
 “Thực hiện công ước của UNESCO 2003, nhiều di sản văn hóa phi vật thể tại Việt Nam đã được bảo vệ và phát...

Không gian Văn hóa Sáng tạo: Động lực cho phát triển công nghiệp văn hóa tại Việt Nam

09/11/2018 | 04:45 PM
Kết nối các không gian văn hóa sáng tạo và chia sẻ kinh nghiệm của Châu Âu để vận dụng vào Việt Nam với vai...

Văn hóa cần được đầu tư với vai trò là một ngành kinh tế trọng yếu trong cơ cấu kinh tế của đất nước

06/11/2018 | 08:16 AM
ĐB Hoàng Thị Hoa (đoàn Bắc Giang) cho rằng, trước đây, khi nói về sức mạnh của mỗi quốc gia, người ta...

Xây dựng văn hóa gia đình trong xã hội đương đại

05/11/2018 | 08:28 AM
Cơ chế thị trường và quá trình công nghiệp hóa một mặt có tác động tích cực, nhưng mặt trái của cơ chế thị...

Những chính sách nổi bật của Ngành VHTTDL có hiệu lực từ tháng 11.2018

05/11/2018 | 08:22 AM
Quy định mới xét tặng Giải thưởng về Văn học, nghệ thuật; về tiêu chuẩn "Gia đình văn hóa", "Khu dân cư văn...

Việc thực thi quyền tác giả ở các nước châu Âu tương đối hài hòa

05/11/2018 | 08:20 AM
Việc thực thi quyền tác giả ở các nước châu Âu tương đối hài hòa khi được điều chỉnh bởi chị thị Infosoc,...