thể dục thể thao thể dục thể thao

Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch công tác năm 2018
30/12/2017 | 11:57 AM

Sáng ngày 29/12, tại Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch công tác năm 2018. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải đã đến dự Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Việt Tiến - Phó Giám đốc Khu LHTTQG cho biết, trong năm 2017, Khu LHTTQG đã triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều thuận lợi song cũng gặp không ít khó khăn. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sự đoàn kết thống nhất của tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng với sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động, Khu LHTTQG đã khắc phục mọi khó khăn để phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác gồm công tác lãnh đạo; công tác khai thác và công tác xây dựng Đảng.

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo được Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên triển khai các nhiệm vụ một cách đồng bộ, có hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Phối hợp với các đơn vị tổ chức thành công các sự kiện đăng cai tập huấn cho các đội tuyển quốc gia tham gia thi đấu các giải thể thao khu vực, châu lục. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các CLB, công tác quản lý cơ sở vật chất, công tác quản lý quy hoạch, đất đai và xây dựng cơ bản. Công tác duy tu bảo dưỡng được quan tâm và triển khai có hiệu quả; các dự án liên doanh, liên kết và các dự án đầu tư xây dựng bằng hình thức Xã hội hóa được đẩy mạnh.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải phát biểu tại hội nghị

Công tác khai thác kinh doanh dịch vụ được mở rộng, công tác cải cách hành chính, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và và vệ sinh cảnh quan môi trường được quan tâm chỉ đạo và đi vào nề nếp.

Công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả tốt; hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên được duy trì thường xuyên, nội bộ đoàn kết, thống nhất giữ vững các danh hiệu thi đua; đời sống của công chức, viên chức, người lao động của đơn vị không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, năm 2017, Khu LHTTGQ còn một số tồn tại cần khắc phục gồm: Sự phối kết hợp giữa các Phòng chức năng có lúc còn chưa đồng bộ, trách nhiệm chưa rõ ràng, thiếu kiên quyết.

Các dự án liên doanh, liên kết đã hoạt động ổn định và có hiệu quả nhưng vẫn còn vướng mắc về cơ chế chính sách; việc triển khai các dự án bằng hình thức xã hội hóa còn chậm và chưa đảm bảo tiến độ. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, Chi bộ với các phòng chuyên môn để thực hiện tốt nhiệm được giao cần được nâng cao. Công tác phê bình và tự phê bình ở một số Chi bộ còn yếu, công tác kiểm tra, giám sát, quản lý Đảng viên cong chưa thường xuyên liên tục, còn có cán bộ, đảng viên chưa nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong công việc.

Cán bộ làm công tác Đảng, Công đoàn và Đoàn Thanh niên còn kiêm nhiệm nên đôi khi ít kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Công đoàn và Đoàn Thanh niên việc tổ chức sinh hoạt của các tổ Công đoàn, phân đoàn còn chưa thường xuyên, liên tục và còn lồng ghép với sinh hoạt chuyên môn.

Toàn cảnh hội nghị

Hướng tới năm 2018, bên cạnh những mục tiêu cụ thể trong việc hoàn thiện nhiệm vụ tuyên truyền Nghị định 43, Nghị định 16 và tăng cường các công tác quản lý, phối hợp các đơn vị tổ chức, công tác xã hội hóa, Khu LHTTQG cũng đặt mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ chung như: phấn đấu đạt doanh thu 55 tỷ đồng trong năm 2018; Xây dựng cơ bản và duy tu bảo dưỡng; Phấn đấu đạt Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; Phấn đấu đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh xuất sắc và Cờ thi đua của Chính phủ.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải  đánh giá cao sự nỗ lực của lãnh đạo, cán bộ Khu LHTQG, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2017. Thứ trưởng bày tỏ mong muốn, trong năm 2018, đội ngũ lãnh đạo, cán bộ CCVC, người lao động của Khu LHTTQG sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, nhiệm vụ của mình, giữ gìn và phát huy giá trị của hệ thống cơ sở vật chất, các công trình do Khu LHTTQG quản lý, góp phần phục vụ cho sự nghiệp, hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch./.

Đăng Huy