Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Kon Tum: Nhân rộng, lan tỏa hơn nữa các điển hình trong học và làm theo Bác

15/07/2018 | 10:25 AM
Nhiều mô hình hay, cách làm thiết thực trong việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang tiếp tục được nhân rộng và trở thành động lực thúc đẩy phát triển mọi mặt cho các...

Đảng ủy Bộ VHTTDL: Những kết quả nổi bật trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW

13/06/2018 | 07:00 AM
Trong hai năm qua, Đảng ủy Bộ VHTTDL đã kiên trì, quyết tâm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và đạt được...

Phú Thọ: Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

12/06/2018 | 11:22 AM
Ngày 11/6, UBND tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi “Thi đua yêu nước” (11/6/1948 - 11/6/2018); biểu dương tôn vinh các điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị...

Giá trị lý luận và thực tiễn của Lời kêu gọi thi đua ái quốc

08/06/2018 | 05:16 PM
“Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay” - là chủ đề hội thảo khoa học cấp quốc gia diễn ra vào sáng 8/6...

Đồng Nai: Triển khai nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong học và làm theo Bác

02/06/2018 | 09:28 AM
Thực hiện Chỉ thị 05, tại Đồng Nai đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, tự...

Nhân ngày sinh của Bác, suy nghĩ về đánh giá cán bộ

20/05/2018 | 08:30 AM
Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018) lần này đúng vào dịp Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng vừa thành công tốt đẹp. Đây cũng là dịp để chúng ta ôn lại tư...

Bắc Giang biểu dương điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05

19/05/2018 | 09:26 AM
56 tập thể, cá nhân của tỉnh Bắc Giang là các điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vừa được biểu dương và nhận...

Hội thảo “Ý nghĩa và giá trị trường tồn của Đề cương văn hóa Việt Nam 1943”

17/05/2018 | 04:33 PM
Sáng 17/5, tại Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã tổ chức Hội thảo “Ý nghĩa và giá trị trường tồn của Đề cương văn hóa Việt Nam 1943”, với sự tham gia của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu văn...

Đảng ủy Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội - Điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

17/05/2018 | 03:34 PM
Đảng ủy Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội đã vinh dự là 1 trong 13 Đảng bộ cơ sở tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2018 được...

Điện Biên: Hoàn thành tốt việc triển khai học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

17/05/2018 | 03:00 PM
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề 2018, đến nay 100% tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) trong toàn Đảng bộ tỉnh Điện Biên đã hoàn thành việc triển khai học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW...