Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Quảng Nam: Xét chọn 20 tác phẩm về học tập và làm theo gương Bác Hồ
07/12/2017 | 09:00 AM

Ban sơ khảo Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học - nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức xét chọn tác phẩm xuất sắc tham dự giải cấp Trung ương.

Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tư liệu

Theo đó, có 24 tác phẩm thuộc 7 thể loại được chấm chọn từ 3 Hội đồng sơ khảo chuyên ngành: Hội Văn học - nghệ thuật, Hội Nhà báo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi về Ban sơ khảo. Qua thảo luận, Ban sơ khảo đã xét chọn 20 tác phẩm xuất sắc ở 7 thể loại gửi dự giải cấp trung ương gồm: sân khấu 2 tác phẩm, nhiếp ảnh 1 tác phẩm, âm nhạc 3 tác phẩm, văn học 2 tác phẩm, báo viết 5 tác phẩm, báo hình 5 tác phẩm, xuất bản 2 tác phẩm.

Ban sơ khảo cũng đã thống nhất đề nghị Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen 3 tập thể có những đóng góp tích cực trong phát động hưởng ứng giải thưởng, gồm: Chi hội Nhà báo Báo Quảng Nam, Chi hội Đài Truyền hình Quảng Nam và Hội Văn học - nghệ thuật tỉnh.

Trước đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phát động hưởng ứng Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2020”. Mục tiêu của đợt phát động nhằm động viên văn nghệ sĩ, nhà báo, cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, nêu gương, góp phần nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hưởng ứng cuộc vận động này, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam đã mở nhiều chuyên mục, chuyên trang xây dựng Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Lan Anh (t/h)