Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Giá trị lý luận và thực tiễn của Lời kêu gọi thi đua ái quốc
08/06/2018 | 17:16 PM

“Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay” - là chủ đề hội thảo khoa học cấp quốc gia diễn ra vào sáng 8/6 tại Hà Nội.

Hội thảo do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), khẳng định giá trị bền vững của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu khai mạc hội thảo.
(Ảnh: kinhtedothi.vn)

Tham dự hội thảo gồm có: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà cùng các nhà quản lý, các nhà khoa học và các đại biểu đến từ nhiều cơ quan ở Trung ương, tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được viết ngắn gọn, chỉ khoảng 400 từ, nhưng đó là sự kết tinh và thể hiện tập trung những nội dung cơ bản tư tưởng của Người về thi đua ái quốc. Những nội dung này được trình bày hết sức logic, khoa học, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện.

Theo Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Lời kêu gọi thi đua ái quốc thực sự là văn kiện chứa đựng những chỉ dẫn hết sức quý báu, có giá trị sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn đối với phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt là sự thể hiện rõ nét tính hệ thống và nhất quán trong tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, về xây dựng đời sống mới, xã hội mới, con người mới.

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: Đăng Dương)

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh: Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ là sự chỉ dẫn quan trọng đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay. Đó là phải chú trọng truyền thống yêu nước của mỗi người Việt Nam trong phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ đất nước, đưa nước ta thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu; định hướng mục đích, nội dung, phương pháp, tổ chức lãnh đạo phong trào thi đua yêu nước một cách toàn diện, thiết thực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại… cổ vũ, động viên toàn dân đoàn kết, hăng hái thi đua lao động, sáng tạo, làm nên sức mạnh tổng hợp cho cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới, mở cửa, hội nhập quốc tế, đưa dân tộc ta vững bước trên con đường phát triển.

Với hơn 90 tham luận và các ý kiến phát biểu tại hội thảo của các nhà quản lý, hoạt động thực tiễn, các nhà khoa học và các đại biểu đến từ nhiều cơ quan Trung ương, tỉnh, thành phố và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã đi sâu, làm sáng tỏ nhiều vấn đề, trong đó khẳng định Lời kêu gọi thi đua ái quốc là sự kết tinh và phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam; sự khởi đầu một phong trào hành động thiết thực, hiệu quả, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến kiến quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội; khẳng định Lời kêu gọi thi đua ái quốc – cơ sở nền tảng cho việc xây dựng con người mới trong phong trào thi đua yêu nước, là những chỉ dẫn quý giá đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay./.

AV (t/h)