Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Đồng Nai: Triển khai nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong học và làm theo Bác
02/06/2018 | 09:28 AM

Thực hiện Chỉ thị 05, tại Đồng Nai đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ngày 31/5, Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và giai đoạn 1 thực hiện Kết luận số 34-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai (khóa X) về đề án “Nâng cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lí các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh”. Đồng chí Nguyễn Phú Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai và đồng chí Thái Bảo - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai đồng chủ trì hội nghị.

Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Kết luận 34 của Tỉnh ủy Đồng Nai, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Các đơn vị của tỉnh Đồng Nai đã quán triệt, thực hiện Chỉ thị 05, Kết luận 34 gắn với các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện và đặc thù của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương. Tỉnh đã duy trì nhiều mô hình, cách làm hiệu quả như tuyên dương dưới cờ, kể chuyện, viết nhật ký, sổ đăng ký nêu gương trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị; xây dựng các mô hình gắn với thực hiện nhiệm vụ như "Nụ cười công sở", "Làm hết việc chứ không hết giờ", "Chung tay xây dựng nông thôn mới", "Mỗi ngày làm một việc tốt vì dân"... Đáng chú ý, tại các cơ quan Nhà nước, việc xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc cụ thể hóa Chỉ thị 27 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, mỗi cán bộ phải xác định rõ nội dung cần làm, tập trung vào việc đổi mới phong cách, tác phong công tác, tôn trọng dân, gần dân, lắng nghe đối thoại với nhân dân; tập trung giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà nhân dân quan tâm. 

Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW do Tỉnh uỷ Đồng Nai
tổ chức ngày 31/5. (Ảnh: dnrtv.org.vn)


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai đã ghi nhận và biểu dương những kết quả bước đầu đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Kết luận 34 của Tỉnh ủy Đồng Nai; đồng thời, chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục như: việc học tập Chỉ thị 05 trong đối tượng công nhân làm việc trong các doanh nghiệp chưa đồng loạt, chưa sâu; công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên tại một số cấp uỷ chưa thực chất, hiệu quả dẫn đến còn đảng viên bị vi phạm kỷ luật; việc sinh hoạt chuyên đề về học  tập và làm theo Bác trong các kỳ sinh hoạt chi bộ có nơi còn chưa hiệu quả, tác động chưa như mục đích đã đề ra… Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trên là do một số cấp ủy, nhất là cấp ủy cơ sở chưa thực sự quan tâm đến việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện, củng cố nâng cao chất lượng sinh hoạt của bộ phận giúp việc, bám sát các chỉ đạo của cấp ủy cấp trên nên thành tích đạt được chưa cao. 

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 và Kết luận 34, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị các cấp ủy Đảng, nhất là các đồng chí cấp ủy và đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị cần sớm khắc phục những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện. Đặc biệt, tiếp tục quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, lâu dài của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục bổ sung, hoàn thiện và thực hiện tốt quy chuẩn đạo đức, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Dịp này, UBND tỉnh Đồng Nai đã khen thưởng 2 tập thể và 30 cá nhân đoạt Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.