Điểm báo Điểm báo

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 19/9/2018

19/09/2018 | 11:26 AM
Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu 'Gia đình văn hóa', 'Khu dân cư văn hóa' là thông tin đáng chú ý...

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 18/9/2018

18/09/2018 | 03:55 PM
Hội thảo bàn phương án trùng tu, bảo tồn di tích Hải Vân Quan là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 17/9/2018

17/09/2018 | 04:02 PM
Người đẹp Trần Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 14/9/2018

14/09/2018 | 03:14 PM
Ba Lan trao tặng Nghệ sĩ nhân dân Đặng Thái Sơn giải thưởng cao quý nhất về văn hóa là thông tin đáng chú ý...

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 13/9/2018

13/09/2018 | 11:05 AM
Bảo tàng Hà Nội tiếp nhận hơn 1.000 tư liệu, hiện vật được hiến tặng là thông tin đáng chú ý trên báo ngày...

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 12/9/2018

12/09/2018 | 11:16 AM
Hà Nội đón gần 20 triệu lượt khách trong 9 tháng năm 2018 là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 11/9/2018

11/09/2018 | 12:13 PM
Việt Nam có thêm 8 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 10/9/2018

10/09/2018 | 03:49 PM
Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia chương trình "Nhạc hội Việt-Nhật 2018" là thông tin đáng chú ý trên báo...

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 7/9/2018

07/09/2018 | 11:56 AM
Khai mạc triển lãm 'Hoài niệm Hà Nội phố' là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 6/9/2018

06/09/2018 | 11:59 AM
Khai mạc Liên hoan Cải lương toàn quốc 2018 là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay