Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

kết quả đầu thầu kết quả đầu thầu

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu; cụ thể: kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm, lắp đặt thiết bị phòng học Golf 3D
Ngày đăng 15/01/2018 | 09:15 AM

A. Thông tin chung:

Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh.
- Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
- Điện thoại: 0222.12217401    Fax: 0222.3832550

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:
1. Tên gói thầu: Mua sắm, lắp đặt thiết bị phòng học Golf 3D.
2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
3. Kết quả đấu thầu: Lựa chọn được 01 nhà thầu trong số 03 nhà thầu tham gia đấu thầu.
4. Quyết định phê duyệt: Quyết định số ……/QĐ-TDTTBN ngày …/…/2018 của Hiệu trưởng, Chủ đầu tư Trường ĐH TDTT Bắc Ninh về việc Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu mua sắm, lắp đặt thiết bị phòng học Golf 3D của Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh.
5. Giá trúng thầu: 490.000.000 đồng.
(Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi triệu đồng chẵn./.)
6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiết bị Trường Phú Thuận.
7. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.