Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

kết quả đầu thầu kết quả đầu thầu

Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ công bố kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tên dự án: Mua sắm dụng cụ tập luyện thường xuyên năm 2017 cho các đội tuyển, tuyển trẻ đang tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia cần Thơ
Ngày đăng 05/07/2017 | 15:04 PM

Ketquathau