Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

kết quả đầu thầu kết quả đầu thầu

Hệ thống máy điều hòa Hội trường C của Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Nha Trang thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu
Ngày đăng 20/12/2016 | 17:00 PM

THÔNG BÁO MỜI THẦU

1. Tên dự án: Mua sắm Hệ thống điều hòa Hội trường C của Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Nha Trang

2.   Tên gói thầu: Mua sắm Hệ thống điều hòa Hội trường C;

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước .

4. Giá gói thầu: 676.166.000 đồng

5. Giá trúng thầu: 652.480.400 đồng

6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật ACS

7. Loại hợp đồng: Trọn gói

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 ngày