Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

kết quả đầu thầu kết quả đầu thầu

Chiếu phim Quốc gia thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thi công nội thất phòng chiếu số 3,4,5,6
Ngày đăng 03/02/2017 | 09:14 AM

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.

- Địa chỉ: 87 Láng Hạ- Ba Đình- Hà Nội.

- Điện thoại: 04.35142189 -Fax: 04.35142278

2. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.


THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

- Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

1. Tên gói thầu: Thi công nội thất phòng chiếu số 3,4,5,6.

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

3. Kết quả đấu thầu:

Xếp hạng 1: Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Tất Hồng và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng –PIDI.

4.Quyết định phê duyệt: số 484/QĐ-TTCPQG ngày 26/10/2016

5. Giá trúng thầu: 8.352.645.263 đồng

6. Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Tất Hồng và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng –PIDI.

7. Hình thức hợp đồng: Trọn gói

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 50 ngày